Een kopie van je ID bewijs? Doe het veilig!

3 juli 2018
Blog id bewijs doe het veilig

Een kopie van je ID bewijs?

Doe het veilig?

Als een relatie van ons een woning gaat kopen in Oostenrijk of Portugal, dan bereiden wij alle benodigde documenten voor.
Dat betekent dat wij daarvoor alle NAW gegevens nodig zijn en een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

In verband met de AVG wetgeving, willen wij geen bijzondere persoonsgegevens bewaren die wij niet nodig zijn. Eén van deze bijzondere persoonsgegevens is iemands BSN nummer.

Om nu op een veilige manier een kopie te maken van een identiteitsbewijs heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een handige App ontwikkeld.  Met deze App KopieID kun je namelijk een foto maken van je paspoort of identiteitskaart en daarbij die gegevens die niet nodig zijn (in ons geval het BSN nummer) wegstrepen. Denk daarbij ook om het BSN nummer dat op een paspoort nog onderin staat in de lange reeks van letters en cijfers.

Vervolgens kun je aangeven voor welk bedrijf deze kopie is bedoeld en waarvoor het gebruikt mag worden. Deze gegevens en de datum waarop de kopie wordt gemaakt worden over de foto heen geplaatst, waardoor de kopie onbruikbaar wordt voor een ander doel of bedrijf.

De App begeleidt je heel eenvoudig door alle stappen. Als je alles klaar hebt dan kun je de kopie direct versturen aan het bedrijf die het nodig heeft of opslaan op je telefoon. Met deze App kun je dus eenvoudig en veilig een kopie maken van je identiteitsbewijs.

Mocht je je afvragen hoe wij verder omgaan met persoonsgegevens check dan onze privacyverklaring.

KopieID app AVG

App KopieID