Ombria Resort – ‘new generation sustainable resort’

Wat betekent duurzaam bouwen in relatie tot recreatief onroerend goed?

Duurzaam, energiezuinig, ecologisch, CO2-uitstoot, allemaal termen waar we tegenwoordig geregeld over horen of lezen. Steeds meer mensen worden zich bewust van invloed van de mens op het behoud van de aarde. Zo eten we bijvoorbeeld minder vlees of biologisch vlees, we scheiden ons afval steeds beter en meer of we rijden een elektrische auto.

Als individu kunnen we dus allemaal ons steentje bijdragen, groot of klein. Ook bij bedrijven en organisaties speelt duurzaamheid steeds vaker een belangrijke rol in de bedrijfsvoering.

In de recreatie- en bouwsector zie je dit bewustzijn ook op verschillende niveaus terug komen.

Duurzaam ontwikkelen en bouwen

Van duurzaam ontwikkelen en bouwen spreek je als er bv. rekening wordt gehouden met:

 • Het gebruik van duurzame energie zoals wind-, zonne- of geothermische energie waardoor de CO2 uitstoot lager is
 • Er wordt gelet op onnodige verspilling van materiaal
 • Duurzaam geproduceerde of gerecyclede materialen worden gebruikt
 • Er wordt gelet op de kwaliteit en levensduur van de materialen
 • Er wordt gewerkt met lokale materialen en groen
 • De ruimte wordt gegeven aan bestaande flora en fauna
 • Op watergebruik wordt gespaard
 • Een gezond binnenmilieu wordt gecreëerd

Daarnaast kan men ook natuurinclusief bouwen, dat wil zeggen dat de bouw zo wordt ingericht dat deze bijdraagt aan de lokale biodiversiteit, de natuur heeft er baat bij. Er is aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving en de sociale contacten worden bevorderd. Met als doel dat er een evenwicht ontstaat tussen de ecologische, economische en sociale belangen.

Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme is toerisme die in harmonie is met natuur en milieu en de lokale bevolking. Zo plukt zowel de toerist als de bevolking vruchten van het toerisme. Duurzaam toerisme kan dus zowel op massatoerisme als op kleinschalig toerisme van toepassing zijn. Van duurzaam toerisme kun je o.a. spreken als:

 • De lokale cultuur en economie wordt ondersteund
 • Goed werkgeverschap door o.a. goedbetaalde banen
 • De lokale gemeenschap wordt betrokken bij de besluitvorming
 • De kwaliteit van de lokale gemeenschap moet worden beschermd of verbeterd
 • De lokale cultuur en tradities worden gerespecteerd
 • De lokale flora en fauna wordt gerespecteerd

Ombria Resort – ‘new generation sustainable resort’

Ombria Resort in de Algarve is een uitstekend voorbeeld van een duurzaam resort.
Zoals Ombria Resort dit in hun projectbrochure beschrijft:

“Sustainable consideration is an integral part of Ombria’s philosophy;
how we affect our environment, how we may protect and promote local heritage and
what impact we will have upon the local community. Discover our passion to preserve the
region for future generations.”

Waar blijkt dan uit dat Ombria Resort een ‘new generation sustainable’ resort is?

Het basisprincipe van het gehele resort is dat alles wat gebouwd wordt duurzaam is en dat het milieu gerespecteerd wordt.  Binnen dit concept past ook een lage bouwdichtheid, het gebruik van natuurlijke energiebronnen, milieucertificering, sociale verantwoordelijkheid, respect voor het milieu en lokaal erfgoed, interactie en integratie met de lokale gemeenschap en verbinding met de natuur en directe omgeving.

Dat zie je o.a. terug door:

 • De bouw voldoet aan de hoogste bouwkwaliteitsnormen.
 • De bouw van het resort volgt de natuurlijke habitat. Er worden geen kunstmatige ingrepen gedaan in het bestaande landschap.
 • Er is een zeer lage bouwdichtheid. Het totale resort beslaat 153 hectare, hiervan wordt slechts 34 hectare bebouwd.
 • Zoveel mogelijk van de bestaande vegetatie blijft behouden. Er is samen met deskundige partijen bepaald welke bomen en planten moeten blijven staan en welke er eventueel gekapt mogen worden.
  Daarnaast zullen er meer dan 2000 nieuwe planten en bomen worden geplant. Er wordt bewust gekozen voor planten uit de streek, omdat deze planten gewend zijn aan het klimaat in de Algarve. Zij hebben geen extra verzorging nodig, hierdoor zul je dus geen bomen en planten vinden die niet van oorsprong in de Algarve thuishoren;
  Er is dus veel aandacht voor de flora en fauna. Een grappig detail is dat de namen van de verschillende gebieden in het resort verwijzen naar de lokale flora en fauna. Zo zijn de Alcedo villa’s vernoemd naar de IJsvogel en Oriole Village is vernoemd naar de Wielewaal;
 • Het resort bestaat voor een groot deel uit een bos dat volledig onaangetast blijft;
 • Minimaal waterverbruik.
  Zo ligt er onder de golfgreens meetapparatuur die het mogelijk maakt om alleen die delen te besproeien die te droog zijn, zodat er niet onnodig water wordt gesproeid op delen die het niet nodig zijn. Hierdoor zal het totale waterverbruik voor de irrigatie van de golfbaan minimaal zijn.
 • Voor de irrigatie van de golfbaan worden 3 bronnen gebruikt. De ene is een bestaand waterkanaalsysteem van een waterbron uit de Fonte da Benémola. Maar om deze waterbron niet teveel te belasten, wordt de golfbaan ook geïrrigeerd door regenwater dat wordt opgevangen in het enige kunstmatig aangelegde meer op het resort. Ten slotte wordt er water opgepompt uit boorgaten verspreid over het resort.
 • De totale golfbaan beslaat 70 hectare waarvan slechts 25 hectare bestaat uit de met gras begroeide gebieden. Dit is gemiddeld 30% lager dan wat gebruikelijk is.
 • De ontwikkeling en aanleg van de golfbaan is in samenwerking met GEO – Golf Environmental Organisation gedaan. Deze organisatie is gespecialiseerd in de aanleg van duurzame golfbanen.
 • Alle appartementen en villa’s maken gebruik van zonne- en geothermische energie (energieniveau A of A+).
  Ombria beschikt uiteindelijk over de grootste geothermische installatie in Portugal.
 • Er komt een eigen bijenvolk en een pluktuin, waar groentes en fruit worden verbouwd die worden gebruikt in de aanwezige restaurants.
 • De lokale bevolking krijgt de ruimte om hun eigen producten te verkopen tijdens marktjes op de binnenpleinen van het resort.
 • Lokale bedrijven worden betrokken tijdens en na de ontwikkeling en bouw van het resort. Zo is de bv. het lokale Portugese architectenbureau PROMONTORIO verantwoordelijk voor het ontwerp van de Alcedo villa’s en Oriole Village.
 • Het resort is een open resort en toegankelijk voor iedereen met als doel dat er een goed contact ontstaat tussen de lokale bevolking en de eigenaren en/of toeristen.

Het element duurzaamheid is dus zowel voor de eigenaren van een appartement of villa op Ombria Resort als ook voor de toeristen belangrijk bij het maken van een keuze om hier te verblijven.

Bronnen:
Rijksoverheid
Dutch Green Building Council
Ombria Resort