Waar moet je op letten bij de aankoop van een nieuwbouwwoning in Spanje?

16 maart 2023

Naast de bestaande woningen worden er ook veel nieuwbouwprojecten Spanje aangeboden. Ook zijn er mogelijkheden om een kavel te kopen en daar zelf een woning op te realiseren. 

 

Nieuwbouwprojecten Spanje via een projectontwikkelaar of zelf een nieuwe woning bouwen?

De meeste nieuwbouwprojecten Spanje worden aangeboden door een projectontwikkelaar, in enkele gevallen door een aannemer. Het kopen van nieuwbouwprojecten Spanje van een projectontwikkelaar is relatief veilig als je een aantal zaken in ogenschouw neemt. 

Indien je je vakantiewoning aankoopt van een projectontwikkelaar, dan is deze verantwoordelijk voor de realisatie daarvan. Ga je zelf bouwen, dan ben je als opdrachtgever in principe verantwoordelijk voor alles wat er op de bouwplaats gebeurt zoals o.a. veiligheid, betaling (onder-)aannemers etc. Deze laatste mogelijkheid brengt meer financiële en juridische risico’s met zich mee en raden wij dan ook sterk af, zeker wanneer je zelf nog woonachtig bent in Nederland.

 

Wanneer ben je de rechtmatige eigenaar?

In Spanje word je pas rechtmatig eigenaar van één van de nieuwbouwprojecten Spanje nadat je nieuwbouw Spanje woning notarieel is gepasseerd en is ingeschreven in het Spaanse kadaster. Dat kan dus pas bij na de oplevering. 

 

Waarom is het inschakelen van een Spaanse advocaat zo belangrijk?

Wanneer je overgaat tot aankoop van nieuwbouwprojecten Spanje, raden wij iedereen aan om een Spaanse advocaat in de arm te nemen voor de juridische begeleiding van de aankoop. Omdat je in Spanje pas rechtmatig eigenaar nadat je nieuwbouwwoning notarieel is gepasseerd en is ingeschreven in het Spaanse kadaster, heeft de Spaanse advocaat een belangrijk rol om je te beschermen. 

De Spaanse advocaat zal bij nieuwbouw Spanje een aantal zaken checken zoals o.a.

  • Beschikt de projectontwikkelaar over de juiste uitvoerbare bouwvergunning?
  • Is de projectontwikkelaar eigenaar van de grond?
  • Zijn de belangen van de koper voldoende geborgd in de verkoopovereenkomst?

Wij raden iedereen aan om alle betalingen via de derdenrekening van de Spaanse advocaat te laten lopen. Dit is veiliger en de advocaat houdt zicht op de financiële stroom. 

Je bent vanzelfsprekend vrij om de advocaat van je voorkeur te kiezen. Indien gewenst kun je een beroep doen op een Spaanse advocaat uit ons netwerk. 

 

Wat is het nut van een bankgarantie?

Gedurende de bouwperiode van de nieuwbouwprojecten Spanje betaal je een groot gedeelte van de aankoopprijs in bouwtermijnen. Omdat je nog geen rechtmatig eigenaar van de woning bent, is het belangrijk dat de betaalde bouwtermijnen zijn geborgd, anders zou je bij een eventueel faillissement je betaalde termijn verliezen.  

In nieuwbouw Spanje zal een projectontwikkelaar in de meeste gevallen je termijnbetalingen garanderen met een bankgarantie. De Spaanse banken zullen echter pas een bangarantie afgeven wanneer de projectontwikkelaar over een geldige bouwvergunning beschikt en ook eigenaar van de grond is. 

Soms starten projectontwikkelaars al met de verkoop van de nieuwbouwprojecten Spanje of zelfs al met de bouw terwijl zij nog geen eigenaar van de grond zijn. Hier kan de projectontwikkelaar dus geen bankgarantie voor afgeven. Alles wat op deze grond gebouwd wordt, wordt automatisch eigendom van de eigenaar van de grond. Dus zelfs wanneer het nieuwbouw Spanje project bijna gereed is en de grond is nog geen eigendom van de projectontwikkelaar, dan nòg is het niet verstandig om de bouwtermijnen over te maken naar de projectontwikkelaar. Als het mis zou gaan met de projectontwikkelaar, sta je nog steeds met lege handen zelfs als de woning als bijna gereed is. 

Op zich betekent het niet dat elke projectontwikkelaar die geen bankgarantie verstrekt, omdat hij nog geen eigenaar van de grond is, niet betrouwbaar zou zijn, alleen moet je dan wel voorzichtig zijn. Laat je niet overhalen om betalingen aan de projectontwikkelaar te doen zolang er geen sprake is van een geldige bouwvergunning en er geen bankgarantie is. Laat in dat geval de termijnbetalingen op de derdenrekening van je Spaanse advocaat staan totdat je advocaat aangeeft dat alles in orde is. 

Wij werken daarom samen met projectontwikkelaars die een bankgarantie afgeven voor de woningen die zij verkopen. 

 

Welke materialen worden gebruikt en welke keuze heb je als koper?

Bij de meeste nieuwbouwprojecten Spanje heb je keuze in de materialen en/of afwerking. De keuze is beperkt, maar in de praktijk blijkt dit voor de meeste kopers voldoende. De keuzemogelijkheid is tot een bepaalde fase in de bouw mogelijk. Zeker de laatste jaren zien we dat projectontwikkelaar al in een vroeg stadium vragen om je keuzes te maken in verband met de langere levertijden en beperkte beschikbaarheid van materialen. 

Soms is een modelwoning beschikbaar, maar ook dit is weer afhankelijk van de fase van de bouw. Ben je één van de eerste kopers en zit je in de pre-sale fase, dan is een modelwoning vaak nog in aanbouw. Het is verstandig om te checken of de materialen die in de modelwoning zijn gebruikt ook daadwerkelijk zullen worden toegepast in alle woningen. 

Vraag naar de technische beschrijving waar de gebruikte materialen in vermeld staan. Vaak is deze in een beknopte versie beschikbaar. Zorg ervoor dat de technische beschrijving, hoe beknopt ook, onderdeel is van de verkoopovereenkomst.

 

Hoe zit het met eventueel meerwerk?

In de meeste gevallen staat de indeling van de nieuwbouw Spanje vast, maar soms is een aanpassing wel mogelijk. Indien je een aanpassing bent overeengekomen zorg er dan voor dat de aangepaste tekening en de overeengekomen meerprijs duidelijk en schriftelijk worden vastgelegd. Dat geldt ook voor eventueel meerwerk.  

 

Conclusie 

We hebben je met deze informatie niet willen afschrikken om een nieuwbouw Spanje woning van onze nieuwbouwprojecten Spanje te kopen, maar we hopen dat we je wel alert te hebben gemaakt om een aantal zaken goed in de gaten te houden. Wanneer je zelf gewoon goed op blijft letten en de juiste specialisten als een Spaanse advocaat en fiscalist raadpleegt voordat je overgaat tot het ondertekenen van reserverings- en koopovereenkomsten, dan heb je de risico’s tot een minimum beperkt.